Adatkezelési nyilatkozat

 

A tiedavilag.hu oldal üzemeltetője a Kivinet Kft. (cím: 1053, Budapest, Veres Pálné u. 9. fszt 3.; adószám: 25983249-2-41) a továbbiakban, mint Adatkezelő, a jelen nyilatkozat közzétételével tájékoztatja az oldal látogatóit, felhasználóit az általa kezelt személyes adatokról, azok kezelésének gyakorlatáról és az adatkezeléssel érintett személyek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az adatkezelő kijelenti, hogy a 2018. május 25-én életbe lépő EU Általános Adatvédelmi Rendeletet magára nézve kötelezőnek ismer el.

A tiedavilag.hu tárhely szolgáltatója a Kivinet Kft. (cím: 1053, Budapest, Veres Pálné u. 9. fszt 3.; adószám: 25983249-2-41)

Szolgáltatás

A tiedavilag.hu célja, hogy a honlapon a felhasználók részére életmód cikkeivel hasznos és időszerű információkat nyújtson, illetve szórakoztasson. A tartalomszolgáltatás során a Tiéd a világ szerkesztett tartalmat tesz a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, más tartalomszolgáltatók általi tartalmakra mutató linkeket jelenít meg.

A tiedavilag.hu oldal nincs regisztrációhoz kötve, tartalma anélkül böngészhető, hogy a felhasználó megadná személyes adatait.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Facebook oldal

Online kapcsolatfelvételi lehetőség, hírekhez való hozzászólás, véleménynyilvánítás biztosítása, vállalkozás reklámozása, potenciális ügyfelek szerzése céljából üzemeltetett Facebook oldalunkon is találkozhatunk személyes adatokkal (név, hozzászólás), amelyekhez az érintett hozzájárulásával jutunk. Privát üzenetküldésre is van lehetőség, amelyeket csak a Facebook rendszere tárol, de az üzenetküldő kérésére azt bármikor töröljük.

Instagram oldal

Online kapcsolatfelvételi lehetőség, hírekhez való hozzászólás, véleménynyilvánítás biztosítása, vállalkozás reklámozása, potenciális ügyfelek szerzése céljából üzemeltetett Instagram oldalunkon is találkozhatunk személyes adatokkal (név, hozzászólás), amelyekhez az érintett hozzájárulásával jutunk. Privát üzenetküldésre is van lehetőség, amelyeket csak az Instagram rendszere tárol, de az üzenetküldő kérésére azt bármikor töröljük.

E-mail küldése

Ha a kapcsolatfelvételi e-mail címemre elektronikus levelet küld valaki, akkor látjuk az illető nevét és az e-mail címét. Azzal, hogy levelet küldtek nekünk, hozzájárulnak ahhoz, hogy lássuk ezeket a személyes adatokat. Amennyiben a levelezés után nem szeretné a levélküldő, hogy megjelenjenek ezek az adatok nálunk, kérésükre töröljük. Az e-mailekben megadott e-mail címek és nevek semmilyen más módom nem kerülnek tárolásra.

Hírlevél feliratkozás

A Tiéd a Világ, mint a www. tiedavilag.hu weboldal jogosultja az adott weboldalhoz kapcsolódó személyes adatkezelések tekintetében adatkezelőként jár el. Amennyiben Ön a weboldalt felkeresi és ott regisztrál a hírleveleinkre (az ott megjelölt adataival), az Ön személyes adatainak a kezelésére kerül sor. Személyes adatainak kezelésével összefüggésben az alábbi információkat bocsájtjuk rendelkezésére.

Amennyiben Ön a weboldalon keresztül feliratkozik a Tiéd a világ hírleveleire az adatkezelés az Ön alábbi személyes adatait érinti:
– név (vezetéknév, keresztnév)
– e-mail cím.

A weboldalon mindenki a saját adataival iratkozhat fel az Adatkezelő hírlevelire. Az Adatkezelőnek nem áll módjában ellenőrizni a feliratkozás során megadott személyes adatok helyességét, azaz személyazonosságát. Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben valaki más személyi adatait felhasználva jár el, adott esetben polgári, illetve büntetőjogi felelősség terheli!

A kezelt személyes adatok védelme
Az Adatkezelő az adatkezelési műveletek technikai és eljárási szabályainak kidolgozása során során nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az Ön adatainak a megfelelő fizikai és informatikai védelme biztosított legyen. Az alkalmazott intézkedések célja elsősorban a kezelt adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférési lehetőségnek, az adatok jogosulatlan megváltoztathatóságának, továbbításának, nyilvánosságra hozatalának, törlésének vagy sérülésének elkerülése, megakadályozása. Az adatkezelő az adatkezelés során alkalmazott eszközöket az intézkedéseket ennek megfelelően választja meg. Biztosítja továbbá az Adatkezelő, hogy a kezelt adatokhoz csak az arra feljogosítottak férhessenek hozzá és a kezelt adatok hitelessége és változatlansága biztosított legyen.

Az adatkezelés célja: a Szolgáltatással összefüggésben a felhasználók, illetve a felhasználói jogosultságok azonosítása, a felhasználókkal való kapcsolattartás, a felhasználói tartalmak felhasználása, hírlevél és reklám küldése (közvetlen üzletszerzés), a Szolgáltatás, médiatartalmak és hirdetések – akár profilalkotás alapján történő – személyre szabása.

A Szolgáltatás, a médiatartalmak és a hirdetések személyre szabása rendszerint automatikus, emberi beavatkozás nélküli, számítástechnikai programok által elvégzett műveletekkel történik.

Az adatkezelés jogalapja: a felhasználók önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont).

A felhasználó bármikor jogosult a rá vonatkozó valamennyi személyes adat vagy azok egy részének kezelésére vonatkozó hozzájárulását az info@ tiedavilag.hu email címre küldött levélben visszavonni. A hozzájárulás nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az Adatkezelő nem kínál információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokat közvetlenül gyermekeknek, de ennek ellenére elképzelhető, hogy a Szolgáltatást gyermekek is igénybe veszik. A 16. életévét be nem töltött gyermekek adatkezelésre vonatkozó hozzájárulása csak akkor jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek felett szülői felügyeletet gyakorló adta meg vagy engedélyezte. A felhasználó szavatolja, hogy a hozzájárulás a fenti jogszerűségi feltételnek megfelel.

Az adatok tárolásának időtartama: az Adatkezelő a regisztráció során megadott személyes adatokat a regisztráció törléséig, a hírlevélre való feliratkozáskor megadott adatokat a hírlevélről való leiratkozásig tárolja, a hozzászólás során megadott személyes adatokat mindaddig kezeli, amíg az a médiatartalom, amelyre a hozzászólás vonatkozik, a nyilvánosság számára elérhető, a felhasználói tartalmak megküldésekor közölt személyes adatokat a felhasználói tartalom (potenciális) felhasználásának időtartamáig, a Weboldal szerkesztőségének/Adatkezelőnek küldött megkeresés esetében az ügy lezárását követő 60 napig kezeli.

Az előbbieket nem érintve az Adatkezelő abban az esetben is befejezi az adott felhasználóra vonatkozó valamennyi vagy egyes személyes adatok kezelését, ha a jelen Tájékoztatóban feltüntetett adatkezelési cél megszűnt vagy a felhasználó a hozzájárulását visszavonta. Utóbbi esetben a személyes adatok törlésére a hozzájárulás visszavonásának Adatkezelő általi átvételekor kerül sor. A hozzájárulás visszavonása esetén is jogosult az Adatkezelő a felhasználó személyes adatának kezelésére, ha az adatkezelésre vonatkozóan jogi kötelezettsége teljesítése ezt indokolttá teszi.

A regisztráció az erre szolgáló felületen megjelölt személyes adatok megadásával lehetséges. A regisztráció megerősítése egy visszaigazolási eljárással történik, amely során az Adatkezelő meggyőződik arról, hogy valóban a jogosult végezte-e el a regisztrációt.

Valamennyi felhasználó a regisztráció során az adatait a valóságnak megfelelően köteles megadni, az Adatkezelőt az adatok valótlanságával, téves megadásával, elírásával összefüggésben semmilyen felelősség nem terheli sem az érintett felhasználóval, sem más, harmadik személlyel szemben. Amennyiben a megadott személyes adatok valótlanságával kapcsolatban bármely harmadik személy igényt támaszt az Adatkezelővel szemben, az igény kielégítéséért a felhasználó köteles az Adatkezelő helyett helytállni. A felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. Ennek megfelelően a megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az adott e-mail címet regisztrálta.

A hírlevélre történő feliratkozás a regisztráció során, valamint a külön erre a célra kialakított szövegdobozban, az e-mail címet megadva lehetséges. A hírlevélre feliratkozott felhasználók részére a Szolgáltató a Felhasználási feltételeknek megfelelően juttathatja el az információkat e-mail útján. A feliratkozott felhasználó bármikor, indokolás és jogkövetkezmények nélkül jogosult a hírlevélről leiratkozni az info@tiedavilag.hu e-mail címre küldött levélben.

Az Adatkezelő a testre szabott Szolgáltatás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el, amelyeket a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett cookie-t, akkor az Adatkezelő összekapcsolhatja a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A kezelt adatok köre: IP cím, látogatás időpontja és időtartama, böngészési előzmények, az internetezésre használt eszköz műszaki adatai (operációs rendszere)

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, aktuális munkamenetük azonosítása, webanalitikai mérések, a felhasználói élmények növelése, a Szolgáltatás és a hirdetések személyre szabása.

Az adatkezelés jogalapja: a felhasználók önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont).

Jogorvoslati jogok

Amennyiben az Ön megítélése szerint a személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelése kapcsán jogsérelem érte, és az ezzel kapcsolatos kérésire, észrevételeire megítélése szerint nem, vagy nem megfelelő időben, illetve módon reagáltunk Ön jogosult az illetékes felügyeleti hatósághoz panasszal fordulni.

Ön jogosult továbbá a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulni, amennyiben megítélése szerint az Adatkezelő személyes adatait jogszabály, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában foglalt rendelkezéseket megsértve kezeli.

Javasoljuk, hogy amennyiben a felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulást tervezi, előzetesen az Adatkezelőnél érdeklődjön, mivel a felmerült kérdései, orvoslást igénylő kérései tekintetében a szükséges információk az adatkezelőnél állnak rendelkezésre.

A Tiéd a Világ elkötelezett a jogszerű, átlátható és tisztességes adatkezelés elveinek megvalósítása mellett, ezért a sérelmesnek vélt helyzetekben soron kívül intézkedünk a felmerült kérdések tisztázására, illetve a megállapított sérelem orvoslására és a megállapításokról, valamint a tett intézkedéseinkről, továbbá amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban kérdéssel fordul az Adatkezelőhöz a hozzánk fordulásától számított legfeljebb 1 hónapon belül tájékoztatjuk.

Analitika

A tiedavilag.hu weboldalon látogatottságelemző szolgáltatást használunk. Amennyiben a látogató/felhasználó nem kéri a nyomonkövetést, a google adatkezelési tájékoztatóját figyelmesen olvassa el:
https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=hu&ref_topic=1008008

Felhasználót tájékoztatjuk továbbá

  • azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az adathordozhatósághoz való jogáról,
  • a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jogáról, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét,
  • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásához való jogáról.

Kapcsolati adatok

Bármilyen kérdés, probléma vagy leiratkozás esetén az alábbi elérhetőségeken van lehetőség a kapcsolatfelvételre: tiedavilag.hu